Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлд өөрчлөлт орлоо
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлд өөрчлөлт орлоо2023-08-15

Simple-н бүтээгдэхүүн үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлд /БҮЕН/ 2023 оны 08 дугаар сарын 17-ноос эхлэн дараах өөрчлөлтүүд орохоор боллоо шүү.

003 another.png

AL GODS.png