Simple бондын эхний улирлын хүүний төлөлт хийгдлээ
Simple бондын эхний улирлын хүүний төлөлт хийгдлээ2023-10-06

Монголын анхны рейтингтэй Simple бондын эхний улирлын хүүний төлөлт 2023 оны аравдугаар сарын 5-ны өдөр бонд эзэмшигчийн үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн дансанд амжилттай байршлаа.