Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлд өөрчлөлт орлоо
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлд өөрчлөлт орлоо

Эдийн засгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөвт өөрчлөлт орсон, зах зээлийн эрсдэл, Монголбанкны бодлогын хүү нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор бүтээгдэхүүн үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл /БҮЕН/-д 2022 оны 4 дүгээр сарын 19-нөөс эхлэн дараах өөрчлөлтүүд орох боллоо шүү.

Artboard – 1.png Artboard – 2 (2).png Artboard – 3.png