Бизнес зээл

Хэмжээ

1 тэрбум хүртэлх

Хугацаа​

36 сар хүртэл

Хүү

2.6% - 3.2%

Хэмжээ

1 тэрбум хүртэлх

Хугацаа​

36 сар хүртэл

Хүү

2.6% - 3.2%

Таны бизнест аль нь тохирч байна?

Зээл судлах хугацаа (ажлын)

Барьцаа хөрөнгө

Сарын хүү

Дээд хэмжээ

Доод хэмжээ

Хугацаа

Зээл судалсны шимтгэл

Lite

1-3 хоногт

Хөдлөх хөрөнгө, үл хөдлөх хөрөнгө

2.6%-3.2%

500,000,000

10,000,000

24 сар хүртэл

1%*

Pro

1-3 хоногт

Хөдлөх хөрөнгө, үл хөдлөх хөрөнгө

2.6%-3.2%

1,000,000,000

10,000,000

36 сар хүртэл

1%*

Lite

Зээл судлах хугацаа (ажлын)

1-3 хоногт

Барьцаа хөрөнгө

Хөдлөх хөрөнгө, үл хөдлөх хөрөнгө

Сарын хүү

2.6%-3.2%

Дээд хэмжээ

500,000,000

Доод хэмжээ

10,000,000

Хугацаа

24 сар хүртэл

Зээл судалсны шимтгэл

1%*

Pro

Зээл судлах хугацаа (ажлын)

1-3 хоногт

Барьцаа хөрөнгө

Хөдлөх хөрөнгө, үл хөдлөх хөрөнгө

Сарын хүү

2.6%-3.2%

Дээд хэмжээ

1,000,000,000

Доод хэмжээ

10,000,000

Хугацаа

36 сар хүртэл

Зээл судалсны шимтгэл

1%*

Lite

Зээл судлах хугацаа (ажлын)

1-3 хоногт

Барьцаа хөрөнгө

Хөдлөх хөрөнгө, үл хөдлөх хөрөнгө

Сарын хүү

2.6%-3.2%

Дээд хэмжээ

500,000,000

Доод хэмжээ

10,000,000

Хугацаа

24 сар хүртэл

Зээл судалсны шимтгэл

1%*

Pro

Зээл судлах хугацаа (ажлын)

1-3 хоногт

Барьцаа хөрөнгө

Хөдлөх хөрөнгө, үл хөдлөх хөрөнгө

Сарын хүү

2.6%-3.2%

Дээд хэмжээ

1,000,000,000

Доод хэмжээ

10,000,000

Хугацаа

36 сар хүртэл

Зээл судалсны шимтгэл

1%*

*Зээлийн судалгаанд үндэслэн тогтооно.

Зээлийн зориулалт

Бизнесийн эргэлтийн хөрөнгө санхүүжүүлэх

Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийх

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах

Бизнесийн эргэлтийн хөрөнгө санхүүжүүлэх

Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийх

Үйлчилгээний чанараа сайжруулах

Бидний давуу тал

Одоо зээлийн дүнгээ шалга

Энд дарж зээлийн дүнгээ шалгаарай.

Ажлын 1-3 хоногт

Тиймээ, ийм шуурхай.

Бизнес дээр нь яваад очьё

Та зээлийн хүсэлтээ л өгөхөд манай мэргэжилтнүүд очиж үйлчилгээ үзүүлнэ.

Энгийн, хялбар, хурдан

Simple аппликэйшнээр зээлийн мэдээллээ харж эргэн төлөлтөө хийнэ.

Бидний давуу тал

Одоо зээлийн
дүнгээ шалга

Энд дарж зээлийн дүнгээ шалгаарай.

Ажлын 1-3
хоногт

Тиймээ, ийм шуурхай

Бизнес дээр нь
яваад очьё

Та зээлийн хүсэлтээ л өгөхөд манай мэргэжилтнүүд очиж
үйлчилгээ үзүүлнэ.

Энгийн, хялбар,
хурдан

Simple аппликэйшнээр
зээлийн мэдээллээ харж
эргэн төлөлтөө хийнэ.

Зээл авах алхмууд

01

02

Зээл авах хүсэлтээ онлайнаар ирүүлнэ.

Зээлийн мэргэжилтэн тань дээр өөрөө очиж үйлчилгээ үзүүлнэ.

03

04

Зээлийн шийдвэрийг 1-2 хоногийн дотор гаргаж, танд мэдэгдэнэ.

Зээлийн гэрээ байгуулснаар танд зээл олгоно.

Байгаа газраасаа бизнесийн зээлийн эрхээ шалгаарай.

Зээл хүсэх

Зээл авах алхмууд

01

02

03

04

Зээл авах хүсэлтээ онлайнаар ирүүлнэ.

Зээлийн мэргэжилтэн тань дээр өөрөө очиж үйлчилгээ үзүүлнэ.

Зээлийн шийдвэрийг 1-2 хоногийн дотор гаргаж, танд мэдэгдэнэ.

Зээлийн гэрээ байгуулснаар танд зээл олгоно.

Байгаа газраасаа бизнесийн зээлийн эрхээ шалгаарай.