Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлд өөрчлөлт орлоо
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлд өөрчлөлт орлоо2022-04-01

Эдийн засгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөвт өөрчлөлт орсон, зах зээлийн эрсдэл, Монголбанкны бодлогын хүү нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор бүтээгдэхүүн үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл /БҮЕН/-д 2022 оны 4 дүгээр сарын 19-нөөс эхлэн дараах өөрчлөлтүүд орох боллоо шүү.

Artboard – 1.png Artboard – 2 (2).png Artboard – 3.png